Equi-schema-therapie

Heb je last van interpersoonlijke moeilijkheden en vastgeroeste patronen? Herval je in klachten en lijkt niets te werken? Of wil je na een behandeling wat verder gaan kijken naar jezelf om herval te voorkomen? Dan kan er worden gedacht aan een groepstherapie die gebruik maakt van schematherapeutische technieken.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je gaat kijken naar je eigen valkuilen, je behoeften, wat je triggert,… (meer info). Het paard wordt hier gebruikt als symbool, bijvoorbeeld voor je innerlijke, gekwetste kind.

De bedoeling van de groep is dat het aanvullend is op eerdere of lopende behandeling. Inhoudelijk zal er niet op klachten (vb. stemming, vermoeidheid,…) worden ingegaan, maar op (inter)persoonlijke moeilijkheden en patronen.

De groep is bedoeld voor mensen die vastlopen in (enkele van) volgende moeilijkheden:

  • conflictmijdend
  • altijd aanpassen aan anderen
  • sociaal angstig
  • moeilijk eigen mening kunnen vormen
  • afhankelijk voelen van anderen
  • weinig zelfvertrouwen
  • moeilijk kunnen afwijken van plannen
  • dwangmatigheid in denken en doen (geen OCD)
  • te strikt houden aan regels, orde, organisatie,…

Het is niet bedoeld voor mensen die vastlopen in agressieregulatie (boosheid), impulscontrole (impulsiviteit), gebrek aan interesse/meeleven met anderen,… Het is ook geen traumatherapie. Hiervoor verwijs ik naar andere collega’s.

Het is een groepstherapie van 12 sessies. Data worden aangekondigd op de website en definitief vastgelegd bij voldoende inschrijvingen.