Terugbetaling

Ik ben een erkend psycholoog en erkend psychotherapeut (gedragstherapie). Sommige mutualiteiten bieden terugbetaling voor psychotherapie. Vraag dus zeker na of je recht hebt op terugbetaling (Meer info).

Voor CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) bestaat er een aparte regeling. Hiervoor dien je doorverwezen te worden door je huisarts naar het referentiecentrum in Leuven. Houd rekening met veel onderzoeken en een lange wachttijd. Indien je in aanmerking komt voor de diagnose, heb je recht op terugbetaling van 17 sessies bij een gedragstherapeut, in een traject van maximum 2 jaar (waarvan 15 sessies binnen het jaar dienen plaats te vinden). Deze regeling kan niet voor equitherapie.

Ook voor Depressie, Angst en Verslaving bestaat er vanaf april 2019 een aparte regeling. De overheid voorziet een budget om mensen met een matige depressie, matige angstproblemen of matige verslavingsmoeilijkheden kortdurend verder te helpen. Concreet betekent dit dat je huisarts (of psychiater) vaststelt of er sprake is van één van deze problemen en hij/zij verwijst je dan door naar een Eerstelijnspsycholoog in de buurt. Bij deze psycholoog krijg je dan 4 sessies terugbetaald. Deze sessies dienen om te zoeken wat er precies aan de hand is en wat er verder nodig is. Eventueel worden er interventies gedaan (vb. psycho-educatie). Dit kan eenmaal verlengd worden met nog eens 4 sessies.