Aanbod

Het aanbod is ontstaan vanuit de nood aan meer ervaringsgerichte behandeling bij mensen met moeilijkheden. Ik help mensen verder met problemen op vlak van grenzen stellen, zelfbeeld, piekeren, angsten of om oude patronen te doorbreken. Voor relatie- en gezinsproblemen, traumaverwerking, rouwverwerking,… verwijs ik je door naar een collega.

Het aanbod kan ter  ondersteuning van reeds gestarte individuele therapie. De sessies vinden dan, indien je dit wenst, plaats in overleg met je eigen therapeut.

Ook personen die niet in begeleiding of therapie zijn, kunnen zich aanmelden. In het eerste gesprek kan worden bekeken wat je verwachtingen en doelstellingen zijn en spreken we verder af.

Het aanbod bestaat uit groepstraining/therapie, omdat ik deze manier van werken erg waardevol vind. In een groep kan je meer leermomenten creëren. Mensen steunen elkaar en geven elkaar feedback. Er is lotgenoten contact. Op die manier kan je als individu meer halen uit de training of therapie. Voor aanvang vindt wel een individueel gesprek plaats om te kijken of jouw hulpvraag overeenstemt met mijn aanbod. Na afloop vindt een individueel gesprek plaats om te evalueren en je eventueel door te verwijzen.

Je hebt geen voorkennis nodig van paarden, je hoeft niet te kunnen rijden om aan deze sessies deel te nemen.

Klik in het submenu voor meer info per groep.