Links

Verenigingen

Psychologencommissie: Commissie die toeziet op de erkenningen van psychologen, deontologische code en waar je terecht kan wanneer je klachten hebt over je psycholoog of behandeling.

Belgische Federatie voor Psychologen: Beroepsvereniging die de belangen van de psychologen verdedigt.

Vlaamse Vereniging voor Klinisch psychologen: Beroepsvereniging die de belangen van de klinisch psychologen verdedigt.

Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie: Beroepsvereniging die neuropsychologen samenbrengt en toeziet op de opleiding.

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie: Beroepsvereniging die gedragstherapeuten samenbrengt en toeziet op de opleiding.

Psychologenkring Noord-Limburg: Organisatie die de psychologen werkzaam in Noord-Limburg verenigt.

Overheid

Geestelijke Gezondheidszorg:

  • Reling: Netwerk geestelijke gezondheidszorg Noord en West Limburg
  • DAGG Lommel: Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
  • CGG Noord: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Overpelt.
    • Zowel bij het DAGG als het CGG kan je terecht kan voor een gesprek, een training of verdere verwijzing. Je dient je wel eerst telefonisch aan te melden. In een intake wordt dan met jou bekeken welke hulpverlening voor jou gepast is.
  • Gezin Centraal: Een samenwerking tussen verschillende organisaties op 1e lijn om de hulpverlening voor kinderen en gezinnen te coördineren, wachtlijsten te overbruggen of zelf hulp te bieden. Ze werken met regioteams en komen aan huis indien gewenst.

Telefoonnummers voor dringende en snel toegankelijke psychische ondersteuning

Andere websites van de overheid:

  • Eerstelijnszones: De overheid tracht de hulpverlening meer te groeperen. Gemeentes vormen samen een zone waarin de hulp gecoördineerd wordt.
  • Gezond leven: Website van de overheid die mensen probeert te helpen gezonder te leven.
  • Patiënten rechten: Website met info rond je rechten binnen de hulpverlening.

Paarden

Paddock Paradise: Een manier om gedomesticeerde paarden zo vrij/wild mogelijk te huisvesten en verzorgen, naar voorbeeld van Jaime Jackson.

Paardentaal: Een online magazine om geïnspireerd te worden om op een diervriendelijke manier om te gaan met paarden.

Paard Natuurlijk: Een website met alle info rond het natuurlijk houden, verzorgen en berijden van paarden

Paardenpunt Vlaanderen: Koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector.

Andere psychologen/therapeuten

Tumi Therapeutics: Multidisciplinair expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van hyperventilatie, stressgerelateerde aandoeningen en medisch onverklaarde lichamelijke klachten.

Vind-een-psycholoog: een website waar je kan zoeken naar een psycholoog bij jou in de buurt.

Op de websites van de verenigingen kan je vaak ook zoeken naar erkende psychologen.