Equine Assisted Behavioral Therapy

Ik gebruik hier de term Equine Assisted Behavioral Therapy (EABT) wanneer het gaat om gedragstherapie waarbij het paard als cotherapeut betrokken wordt in de begeleiding. Gedragstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie (Meer info).  Het verschil tussen EABT en equitherapie is dat EABT uitgevoerd wordt door een erkend gedragstherapeut, waarbij elementen van equitherapie gebruikt worden als hulpmiddel binnen het evidence based gedragstherapeutisch proces.

Hippotherapie is een andere veel gebruikte term wanneer het gaat over het werken met paarden. Deze term wordt vooral gebruikt wanneer het gaat om meer lichamelijke vorm van therapie, die vaak maar niet uitsluitend gedaan wordt door kinesitherapeuten. Maar het omvat ook pedagogische en psychologische begeleiding (Meer info).

Het gebruik van de termen loopt door elkaar. Equin Assisted Therapy is een verzamelnaam voor alle soorten hulpverlening waarbij het paard gebruikt wordt. Andere termen zijn nog equichoaching®, therapeutisch paardrijden, paardencoaching,….