Equine Assisted Therapy

Equine Assisted Therapy (EAT) wordt gebruikt als overkoepelende term voor alle therapieën (kinesitherapie, psychotherapie, orthopedagogie,…) waarbij het paard als medium gebruikt wordt.

Equine Facilitated Psychotherapy (EFP) is psychotherapie waarbij het paard als cotherapeut betrokken wordt in het therapeutisch proces en waarbij de relatie tussen paard en cliënt van belang is. EFP wordt gezien als een langer durende vorm van psychotherapie.

Equine Assisted Psychotherapy’ (EAP) is een term die gebruikt wordt bij meer kortdurende en meer doelgerichte psychotherapie. De cliënt krijgt een opdracht en het paard is een hulpmiddel in de uitvoering.

Hippotherapie is een andere term die vooral gebruikt wordt wanneer het gaat om meer lichamelijke vorm van therapie, die veel maar niet uitsluitend gedaan wordt door kinesitherapeuten. Maar het omvat vaak ook pedagogische en psychologische begeleiding (Meer info).

Andere termen zijn nog equichoaching®, therapeutisch paardrijden, paardencoaching,….