Waarom doe ik dit

Iedereen komt moeilijkheden tegen in zijn leven. Niet iedereen heeft dezelfde draagkracht, dezelfde vaardigheden of mogelijkheden om met deze moeilijkheden om te gaan. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen of steun vanuit de omgeving.

Met mijn paarden wil ik mensen die ontplooiingskansen geven, zodat ze hun eigen sterkte (her)ontdekken, ontwikkelen en verstevigen. Zodat ze beter om kunnen met de moeilijkheden die op hun pad komen. Zodat ze stappen zetten in de richting die voor hen waardevol is.

Ik wil mensen in contact brengen met paarden en elkaar, omdat we van anderen kunnen leren. Anderen zien groeien, geeft nieuwe moed om zelf stappen te zetten. Anderen zien ploeteren, zet aan tot medeleven en steun. Ik wil mensen tonen dat ze niet alleen zijn.

Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven

Brené Brown